De kleine lettertjes
 
 
  • Stap 1 Draai de hoofdkraan dicht
  • Stap 2 Bel ons spoednummer: +31 (0)45 - 40 40 301
  • Stap 3 Probeer alles zo goed mogelijk te drogen
  • Stap 4 ATRO is onderweg, hulp is nabij
 
 
 

Disclaimer

ATRO Lek- leidingdetectie zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Te allen tijde is het ATRO Lek- leidingdetectie gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt het ATRO Lek- leidingdetectie geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan het ATRO Lek- leidingdetectie geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. ATRO Lek- leidingdetectie garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via electronische informatiedragers dan wel via reactieformulieren of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

ATRO Lek- leidingdetectie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. ATRO Lek- leidingdetectie heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer je contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals je naam, postadres, e-mail-adres, type verzoek en andere informatie die je ons gezonden hebt, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om je verzoek te kunnen beantwoorden.